Det er tid til fælles løsninger, og derfor lancerer en række virksomheder og organisationer Musiklivets Partnerskab for Bæredygtig Udvikling og introducerer samtidig Musiklivets Kodeks for Lige Adgang. Dansk Artist Forbunds forperson er med blandt initiativtagerne.


Konkrete tiltag skal bidrage til forandring

Partnerskabets første konkrete initiativ er lanceringen af Musiklivets Kodeks for Lige Adgang. Alle organisationer og virksomheder i det danske musikliv, store som små, kan tilslutte sig kodekset. Når man tilslutter sig, viser man opbakning til at skabe forandring, og forpligter sig til at arbejde med kodeksets seks principper. Samtidig forpligter man også sin organisation eller virksomhed til at gøre sin indsats målbar og rapportere på fremdrift og resultater.

”Danske og internationale undersøgelser har bekræftet, at musiklivet har markante udfordringer med at sikre, at alle talenter har mulighed for at udfolde deres fulde professionelle og kunstneriske potentiale med et langt karrieresigte. Og vi ved også fra nylige rapporter, hvor vi skal sætte ind. Kodekset er derfor en opfordring til handling og et bud på, hvordan musiklivets mange små og store aktører helt konkret kan komme i gang med at fremme den sociale bæredygtighed,” siger Sara Indrio, forperson i Dansk Artist Forbund og repræsentant fra partnerskabets styregruppe.

"Musiklivet har markante udfordringer med at sikre, at alle talenter har mulig-
hed for at udfolde deres fulde professionelle og kunstneriske potentiale med et langt karrieresigte."
Sara Indrio, forperson i Dansk Artist Forbund og repræsentant fra partnerskabets styregruppe

 

Fælles indsats er afgørende

Det er tid til at skabe de løsninger, som én aktør i det danske musikliv ikke kan lykkes med alene. Netop sådan lyder visionen bag Musiklivets Partnerskab for Bæredygtig Udvikling, som er sat i verden af en række virksomheder og organisationer fra det danske musikliv. Sammen ønsker partnerskabet at inspirere hinanden, udvikle og udbrede løsninger på de tværgående udfordringer, som står i vejen for et mere bæredygtigt musikliv – både den økonomiske, miljømæssige og sociale bæredygtighed.

Vi har en ambition om at gøre en positiv forskel for det samfund og den industri, vi er en del af. Det er ikke noget, vi som branche fikser hen over natten eller hver for sig. Der skal et langt, sejt træk til. Vi er derfor utrolig stolte over at kunne være med til at lancere Musiklivets Partnerskab for Bæredygtig Udvikling. Den slags partnerskaber er nemlig helt afgørende, hvis vi for alvor skal løse de udfordringer, vores branche står over for, når det kommer til at sikre et mere bæredygtigt musikliv,” udtaler Gorm Arildsen, Kodas direktør og repræsentant fra partnerskabets styregruppe.

 

Hele musikkens værdikæde skal i gang

Samarbejde er tanken bag etableringen af partnerskabet. Løsningerne på branchens bæredygtighedsudfordringer kræver nemlig, at alle aktører på tværs af musiklivet arbejder for at skabe de nødvendige strukturelle forandringer.

”Det er ikke nok, at nogle få aktører arbejder med disse udfordringer. Vi har brug for, at hele musikkens værdikæde kommer i gang, hvis vi skal vende udviklingen og fremme lige adgang for alle, fremme større mental sundhed og trivsel samt grøn omstilling af branchen. Musiklivet skal i fællesskab arbejde målrettet for at styrke betingelserne for fremtidig udvikling og indtjening, og derfor er ambitionen med partnerskabet blandt andet, at så mange som muligt tilslutter sig partnerskabet,” udtaler Henrik Sveidahl, Rektor for Rytmisk Musikkonservatorium og repræsentant fra partnerskabets styregruppe.

 

Partnerskabets medlemmer

Koda, Dansk Artist Forbund, Rytmisk Musikkonservatorium, Vega, Live Nation, Gramex, Musikindustriens Netværk, JazzDanmark, Promus, Danske Agenters Sammenslutning, IFPI og Grønnere Musik. Partnerskabet er åbent for alle organisationer og virksomheder i det danske musikliv.

Se hvordan din organisation kan være med her

 

Om Musiklivets Kodeks for Lige Adgang

Musiklivets Kodeks for Lige Adgang er udviklet på initiativ af Musiklivets Partnerskab for Bæredygtig Udvikling. Kodekset skal medvirke til, at alle får lige og retfærdige vilkår for at kunne opnå deres fulde professionelle, kunstneriske og intellektuelle potentiale i musiklivet.

Som tilsluttet til kodekset forpligter man sin organisation eller virksomhed til at arbejde med kodeksets seks principper internt og i ens eksterne virke. Endelig forpligter man sig til at gøre sin indsats målbar og rapportere på fremdrift og resultater i arbejdet med at sikre lige adgang.

Læs mere om kodekset og tilslut din organisation eller virksomhed her