Hos Dansk Artist Forbund hjælper vi artister, hvis billeder og musik bliver brugt uden tilladelse, og bidrager derved til at stoppe misbruget og afklare en eventuel erstatning.

Politiken har kortlagt, at hele 126 folketings-politikere – svarende til to ud af tre politikere – har brudt ophavsretsloven på sociale medier. De har blandt andet brugt underlægningsmusik i politiske videokampagner, uden samtykke fra indehaverne.

Politikernes brug af musik og billeder på sociale medier er både i strid med ophavsretsloven, men også potentielt krænkende for den enkelte artist.

 

Politikerne har et særligt ansvar

Som loven er i dag, må privatpersoner gerne bruge en sang som underlægning til en video på de sociale medier. Men politikere har et særligt ansvar. De bør få tilladelse til at dele musikken. Det fortæller Morten Rosenmeier, professor i ophavsret på Københavns Universitet, til Politiken.

“Er man musiker og tilhænger af et bestemt politisk synspunkt, kan det føles krænkende, hvis en politiker med nogle helt andre synspunkter end dem, man selv står for, bruger ens musik for at fremme sine politiske interesser,” siger han.

Og det er netop det, som er på spil for mange artister, fortæller advokat Nathalie Rothe, der er leder af Dansk Artist Forbunds juridiske afdeling. Afdelingen erfarer ved hvert folketingsvalg, at politikere bruger artisters musik ulovligt. Her hjælper forbundet artisterne med deres ophavsrettigheder og muligheder for erstatning.

“De fleste artister er interesserede i at få det, politikeren har postet, fjernet. De er ikke interesserede i at blive koblet sammen med en politiker eller et bestemt politisk parti,” forklarer Nathalie Rothe.

“De fleste artister er interesserede i at få det, politikeren har postet, fjernet. De er ikke interes-
serede i at blive koblet sammen med en politiker eller et bestemt politisk parti.”
Nathalie Rothe, advokat i Dansk Artist Forbund

 

Artister skal betales

Ifølge Politikens optælling brød folketingsmedlemmer ophavsretsloven 1050 gange sidste år. Politikerne kom fra otte forskellige partier, og bruddene er sket både ved deling af musik og billeder.

Flere af de politikere, som brød ophavsretten i 2022, har nu fjernet de pågældende opslag på de sociale medier. De fleste beklager og fortæller, at de ikke var bekendt med reglerne.

Dansk Artist Forbund prioriterer arbejdet med at beskytte artisters rettigheder højt. Dét forklarer forperson Sara Indrio.

“Artisters musik og billeder har en enorm høj værdi, og DAF har en meget vigtig opgave i at beskytte den. Vores jurister kan hjælpe den enkelte kunster, der kommer i klemme, og som organisation arbejder vi kontinuerligt med at styrke kunstnernes position på de digitale platforme.”