danish artist association wishes everyone a great summer
danish artist association wishes everyone a great summer
danish artist association wishes everyone a great summer

Arbejdsmiljø
og trivsel

Artisters og musikskaberes arbejdsliv foregår ofte i skiftende konstellationer og med mange forskellige typer arbejdsaftaler.

Det kan være en stor belastning, hvis der viser sig uklarhed om aftalerne i et projekt, f.eks. omkring økonomi eller ansvarsområder.

Hvis du oplever problemer i de projekter du arbejder i – eller er i tvivl om dine rettigheder, kan du få hjælp hos Dansk Artist Forbund.

Som medlem af forbundet kan du få en personlig og fortrolig samtale, med hjælp til at afklare dine rettigheder og handlemuligheder. Du kan også få rådgivning omkring kommende aftaler, og om hvordan du kan beskrive ansvar og rettigheder i nye projekter.

We work based on the rules and legislation that cover work environment.

Får vi flere henvendelser om samme sag med modsatrettede interesser følger vi vores interne retningslinjer, der indebærer, at parterne ikke taler med den samme person. Dette kan især komme på tale i henvendelser om krænkelser, chikane og grænseoverskridende adfærd.


Tal med en professionel om dit arbejdsmiljø

Contact Danish Artist Union Attorney Nathalie Rothe, hvis du oplever problemer i det miljø, du arbejder i, eller har spørgsmål til lovgivning og regler. Du bestemmer, hvad I skal tale om og advokaten har naturligvis tavshedspligt.


Indsatser for bedre vilkår i musik- og kulturbranchen

Dansk Artist Forbund har fokus på godt arbejdsmiljø i nye kontrakter og aftaler med samarbejdspartnere som musikselskaber, booking, management, teatre, produktionsselskaber, forlag osv. I de samtaler hjælper forbundets jurister og rådgivere også med at sætte fokus på samarbejdsformen i et kommende projekt, og præcisere hvem der har ansvaret for det arbejdsmiljø som artister og musikere arbejder i.

Vi arbejder for bedre arbejdsvilkår i musik- og kulturbranchen og samarbejder med tæt med andre aktører om at forbedre arbejdsvilkårene i den samlede branche. Læs mere om initiativerne here.