danish artist association wishes everyone a great summer
danish artist association wishes everyone a great summer
danish artist association wishes everyone a great summer

Entitlement funds

Dansk Artist Forbund fordeler ophavsretlige vederlag musikudøvere og cirkusartister – penge der er opkrævet af Copydan og Gramex.

Rettighedsmidlerne bliver viderefordelt i form af en individuel rettighedsudbetaling for brug af indhold, eller som tilskud på baggrund af en projektansøgning.

Principperne bag fordelingspolitikken skal godkendes af forbundets medlemmer, og dokumenteres i en årlig gennemsigtighedsrapport.

 

Rettighedsvederlag for tv-medvirken
Dansk Artist Forbund er også repræsenteret i de to forvaltningsenheder Performex og Filmex, der står for direkte udbetalinger af vederlag til artister, musikere og scenekunstnere for tv-medvirken.
Forbundet indsamler løbende kontrakter fra udøvende kunstnere og sørger for at de registreres i den rette enhed.

Performex – udbetaler til musikudøvere

Filmex – udbetaler til skuespillere

 

Rettighedsmidler og medlemsdemokrati

På Dansk Artist Forbunds årlige generalforsamling er medlemmerne er med til at godkende fordelingspolitikken og den gennemsigtighedsrapport, der dokumenterer hvordan fordelingen er sket i det foregående år.

Dette sker i overensstemmelse lov om kollektiv forvaltning af ophavsret.

Se de aktuelle dokumenter her:

Gennemsigtighedsrapport 2022

Generelle politikker for rettighedsforvaltning