På generalforsamlingen stemmer medlemmerne om rammerne for forbundets rettighedsforvaltning og forbundets regnskab bliver fremlagt.

Vi glæder os til at samle som mange som muligt.

Selve generalforsamlingen foregår fra klokken 17-19, hvorefter der vil blive serveret let aftensmad og drikke.

Alle medlemmer får også en personlig invitation på mail.

May
15
2024
Time17.00-19.00
Place:Dronningensgade 68, 4. sal, 1420 København K

Dagsorden for generalforsamling 2024

 1. Valg af dirigent
 2. Forpersonens beretning
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
 4. Forelæggelse af den reviderede gennemsigtighedsrapport 2023
 5. Beslutning om anvendelse af midler, som forbundet modtager fra kollektive forvaltningsorganisationer
 6. Valg af stemmetællere
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af forperson (ikke på valg i 2024)
 9. Valg af bestyrelse (jf. § 14 stk. 3)
  – To bestyrelsesmedlemmer for tre år
  – En suppleant for et år
 10. Valg af to kritiske revisorer
 11. Klager over bestyrelsens afgørelser, jf. § 9 stk. 2 og
  § 15 stk. 3
 12. Eventuelt

Generalforsamlingen følger forbundets vedtægter, som du finder her.

Se seneste dokumentation vedr. forbundets fordelingspolitik  here


Valg til bestyrelsen

I år er der to bestyrelsesmedlemmer på valg samt en suppleant.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for tre år ad gangen og suppleanter for to år.

Valg af bestyrelsesmedlem og suppleanter sker hver for sig.

Se de opstillede kandidater here


Frist for at stille op til bestyrelsen er 1. maj 2014

Ønsker du at stille op til en post som enten bestyrelsesmedlem eller suppleant, skal du skrive direkte til Dansk Artist Forbund senest 14 dage før generalforsamlingen. Send dit kandidatur pr. mail til koordinator Dorthe Vincentzen.

Afstemning

Man skal møde op til generalforsamling for at kunne stemme. Det er ikke muligt at afgive sin stemme på forhånd, eller at stemme digitalt.

Hvis du som er medlem ikke selv har mulighed for at deltage i generalforsamlingen, kan du give et andet medlem fuldmagt til at stemme på dine vegne. Hvert medlem kan højst medbringe to fuldmagter.

Fuldmagt_2024

Download fuldmagt, udfyld og giv eller send den til det medlem, der skal stemme på dine vegne.