Dagpenge

Hvad er dagpenge?

Dagpenge er en ydelse a-kassen kan udbetale til ledige medlemmer. Udbetaling sker i tilfælde af arbejdsløshed. Som ledig har man desuden mulighed for at modtage feriedagpenge, hvis man hverken modtager løn eller feriepenge, når ferien skal afholdes. Dette gælder dog kun, hvis man har modtaget dagpenge i det foregående år, hvor ferien er optjent.

Dagpengeret

Hvis du bliver arbejdsløs, har du ret til at modtage dagpenge i 2 år (3848 timer) indenfor en periode på 3 år. Har du været ledig i en periode, vil jobcenteret tilbyde dig aktivering som f.eks. uddannelse eller job med løntilskud.

 

Du kan forny din dagpengeret, hvis du inden for 3 år opfylder arbejdskravet på 1924 nye arbejdstimer samt opfylder indtægtskravet på kr. 246.924,00. (2022 tal)

Satser for dagpenge, efterløn m.v. 2022

Disse satser gælder for 2022

Dagpenge pr. måned kr. 19.351,00

Dagpenge under uddannelsesløft 110% pr. måned kr. 21.286,00

Dimittend (nyuddannet) forsørger 82% pr. måned kr. 15.868,00

Dimittend (nyuddannet) ikke forsørger 71,5% pr. måned kr. 13.836,00

Efterløn 91% pr. måned kr. 17.609,00

Efterløn 100% pr. måned kr. 19.351,00

Skattefri præmie til 1 portion kr. 13.933,00 (481 timers arbejde)

Efterlønsbidrag 2022 kr. 521,00

Omregningssats 2022 kr. 259,80 (gælder honorarløn)

Lav omregningssats 2022 kr. 128,33

Timesats for ATP-bidrag 2022 kr. 1,34 (gælder dagpenge)

Timesats for ATP-bidrag 2022 kr. 1,78 (gælder efterløn frivilligt)

Lempeligt fradrag i efterløn 2022 kr. 41.164,00 

De nye satser gælder fra den 1. januar 2022

Læs mere om dagpenge

Du kan få flere oplysninger om dagpenge, arbejdsløshed og regler på området på borger.dk, der samler information, vejledning og selvbetjening fra de danske kommuner, regioner og staten.

 

Dansk Artist Forbund Dronningensgade 68 1420 København K tel 3332 6677       About us in EnglishCookie politik
Søgemaskineoptimering og CMS