fagligt fællesskab og professionelt forbund for musisk og fysisk scenekunst
fagligt fællesskab og professionelt forbund for musisk og fysisk scenekunst
fagligt fællesskab og professionelt forbund for musisk og fysisk scenekunst

Gratis medlemsforsikringer

Som aktivt medlem er du gratis omfattet af tre forsikringer.


Ulykkesforsikring

Forsikringen omfatter pludselige, udefrakommende uheld der rammer kroppen. Dækker behandlinger, udgifter ved tandskade og en erstatning ved varige mén over 5 %. Læs mere her.

Kritisk sygdomsforsikring

Denne forsikring dækker i tilfælde af meget alvorlig sygdom.
Giver erstatning i form af en engangsbetaling på kr. 50.000, hvis du rammes af en specifik, kritisk sygdom. Læs mere her.

Gruppelivsforsikring

Ordningen giver udbetaling til pårørende ved dødsfald.
Giver en basal økonomisk hjælp på kr. 30.000 til at løse det mest presserende. Læs mere her.

Forsikringerne dækker aktive medlemmer af Dansk Artist Forbund der betaler via kontingentet, og løber indtil gældende pensionsalder.