fagligt fællesskab og professionelt forbund for musisk og fysisk scenekunst
fagligt fællesskab og professionelt forbund for musisk og fysisk scenekunst
fagligt fællesskab og professionelt forbund for musisk og fysisk scenekunst

Find de aktuelle
minimumssatser

Dansk Artist Forbund har indgået overenskomster med blandt andet Danmarks Radio og Danmarks Radio TV, cirkus og andre producenter.
I disse aftaler er afregningen for medvirken fastlagt – både for solister og cirkusartister.

Få et overblik over overenskomster og minimumssatser.

Den vejledende minimumssats for livemusik er kr. 2.404 – inkl. feriepenge
(efter to timers spilletid betales kr. 600 pr. påbegyndt time).

Bemærk at der er tale om minimumstakster. Det står alle medlemmer frit for at forhandle en højere betaling for en medvirken.