fagligt fællesskab og professionelt forbund for musisk og fysisk scenekunst
fagligt fællesskab og professionelt forbund for musisk og fysisk scenekunst
fagligt fællesskab og professionelt forbund for musisk og fysisk scenekunst

Om
Dansk Artist Forbund

Vi styrker artister og musikeres rettigheder og arbejde

Dansk Artist Forbund et fagligt og professionelt fællesskab for musik og fysisk scenekunst. Som fagforbund repræsenterer vi musiske og fysiske artister, der arbejder i musik, scenekunst og underholdningsbranchen.

Medlemmerne spænder vidt – lige fra plakatbærende musikartister, over producere og musikalske sidemen til selvproducerende dansere og skuespiller, til hospitalsklovne og specialiserede discipliner indenfor cirkus, trylleri og drag performance.

Dansk Artist Forbund er til rådighed for alle medlemmer med specialiseret rådgivning. Vi forsvarer artister og musikeres rettigheder og arbejdsvilkår, både kollektivt og individuelt, overfor arbejdsgivere, kontraktpartnere, lovgivere og andre myndigheder.

I forbundets bestyrelse er alle medlemmerne selv optrædende og skabende artister – musikere, performere eller producere  – og ved fra eget arbejdsliv, hvad det kræver, når man selv skal drive sit kunstneriske og kommercielle virke.


Musik- og scenekunst vokser i betydning og økonomi

Dansk Artist Forbund arbejder målrettet for at sikre de kunstneriske rettigheder og den fortsat stigende værdi, som musiske og fysiske artister skaber, både i økonomien og på samfundsplan.
Forbundet er politisk aktiv sammen en lang række organisationer i Danmark, og i den europæiske organisation IAO, samt den internationale artist sammenslutning FIA.

Artisternes stemme i over 100 år

Dansk Artist Forbund blev dannet i 1918 for at sikre økonomi og rettigheder for den enkelte kunstner på scenen.

Rettighedsmidler

Dansk Artist Forbund administrerer ophavsretlige vederlag. Vi videreformidler rettighedsmidlerne både via ansøgning til kulturelle og uddannelsesmæssige formål, og som individuelle vederlag der udbetales til musikudøvere og artister indenfor cirkus.

Centrale opgaver

  • At sikre udøvende kunstneres rettigheder
  • At sikre ordentlig betaling for kunstnerisk arbejde
  • At skabe mere anerkendelse af de kunstneriske fag og deres brede betydning
  • At arbejde for kvalitetsuddannelser til det kunstneriske arbejdsmarked
  • At arbejde for lige adgang til uddannelse, arbejde, karriere og løn