fagligt fællesskab og professionelt forbund for musisk og fysisk scenekunst
fagligt fællesskab og professionelt forbund for musisk og fysisk scenekunst
fagligt fællesskab og professionelt forbund for musisk og fysisk scenekunst

Bestyrelsen i
Dansk Artist Forbund

Her er du en oversigt over Dansk Artist Forbunds bestyrelse.

Forpersonen vælges af forbundets medlemmer, og bestyrelsen konstitueres sig efter den årlige generalforsamling i maj.

Kontakt bestyrelsen på bestyrelsen@artisten.dk.