gratis sikkerhedsnet til nyuddannede
gratis sikkerhedsnet til nyuddannede
gratis sikkerhedsnet til nyuddannede

Krænkelser, chikane og
grænseoverskridende adfærd

Hvis du har været udsat for chikane, grænseoverskridende adfærd eller krænkelser – eller bliver anklaget for at stå bag det – kan du få hjælp hos Dansk Artist Forbund. Alle artister har ret til at arbejde i et respektfuldt miljø.

Som medlem af forbundet kan du få en personlig og fortrolig samtale, med hjælp til at afklare dine rettigheder og handlemuligheder. Vi arbejder med afsæt i de regler og den lovgivning, der dækker arbejdsmiljø.

Tal med en professionel rådgiver

Kontakt Dansk Artist Forbunds advokat Nathalie Rothe direkte, hvis du har oplevet en krænkelse. Du bestemmer hvad i skal tale om og advokaten har tavshedspligt.

En samtale om oplevelser med krænkende adfærd handler om:

  • Afklaring: Hvad er der sket og hvad har du brug for?
  • Overblik: Hvem har ansvaret og hvor kan du gå hen hvis dine rettigheder ikke bliver respekteret?
  • Proces: Skal andre parter involveres i sagen? Hvis ja, hvornår og hvordan skal det ske?

Ønsker du anonym rådgivning kan du få en samtale hos Trygt Rum på tlf. 70 20 99 99 fra tirsdag til fredag klokken 15-17. Rådgivningslinjen er åben for alle i musik- og kulturbranchen.

Hvad er krænkende handlinger?

Det kan være meget forskelligt, hvad den enkelte oplever som krænkende eller grænseoverskridende.
Arbejdstilsynet definerer krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane som ”når en eller flere personer groft eller flere gange udsætter andre personer for adfærd, som af disse personer opfattes som nedværdigende.”

Hvis du bliver anklaget for krænkende adfærd

At blive mødt med anklager om grænseoverskridende adfærd, kan have alvorlige konsekvenser – uanset hvad sagen indeholder. Alle har forskellige grænser. Ifølge Arbejdstilsynets definition er den udsattes opfattelse af handlingerne væsentlig.

Har du oplevet at blive anklaget, kan du tale sagen igennem med en af vores erfarne rådgivere og få viden om ansvar og rettigheder.

En samtale om krænkende adfærd handler om:

  • Afklaring: Hvad er der sket og hvad har du brug for?
  • Overblik: Hvem har ansvaret for arbejdet/projektet, og hvilke forpligtelser og rettigheder har du?
  • Proces: Hvad er næste skridt i sagen og hvordan skal kommunikation med de forskellige parter foregå?


Få hjælp og rådgivning

Kontakt Dansk Artist Forbunds advokat Nathalie Rothe direkte, hvis du har været involveret i en krænkelse. Alle samtaler mellem dig og advokaten er fortrolige.

Indsatser for bedre vilkår i musik og kultur branchen

Dansk Artist Forbund arbejder for bedre arbejdsvilkår i musik- og kulturbranchen og samarbejder med tæt med andre aktører om at skabe nødvendige kulturændringer i den samlede branche.


Trygt Rum – anonym rådgivning

Trygt Rum rådgiver om seksuelle grænseoverskridelser, chikane og krænkelser i musik- og kulturbranchen. Trygt Rum drives af Sex & Samfund i samarbejde med brancheorganisationerne. Rådgivningens funktion er at afklare og henvise – der tilbydes ikke længere samtaleforløb.