fagligt fællesskab og professionelt forbund for musisk og fysisk scenekunst
fagligt fællesskab og professionelt forbund for musisk og fysisk scenekunst
fagligt fællesskab og professionelt forbund for musisk og fysisk scenekunst

Arbejdsmiljø
og krænkelser

Alle artister og musikskabere har ret til at arbejde i et respektfuldt miljø. Det betyder at arbejdet skal udføres i et miljø, som er fysisk og psykisk sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.
Alle har et ansvar for arbejdsmiljøet, og en arbejdsgiver og ledelse har altid det endelige ansvar.

Samtale om din situation og rettigheder

Som medlem kan du få en personlig og fortrolig samtale, med hjælp til at afklare dine rettigheder og handlemuligheder uanset hvad din henvendelse drejer sig om. Det er den faglige vurdering af din henvendelse som sætter retningen for, hvordan vi kan hjælpe – hvad enten der er tale om juridisk hjælp, eller et behov for inddrage en ekstern specialist i arbejdsmiljø.

Fortroligt rum

Hvad har du oplevet? Hvad har du brug for, og hvad er dine muligheder for at handle på det, der er sket?
Du bestemmer, hvad I skal tale om, og forbundets rådgivere har tavshedspligt.