fagligt fællesskab og professionelt forbund for musisk og fysisk scenekunst
fagligt fællesskab og professionelt forbund for musisk og fysisk scenekunst
fagligt fællesskab og professionelt forbund for musisk og fysisk scenekunst

Presse &
logoer

Pressekontakt

Dansk Artist Forbunds pressekoordinator er Dorthe Vincentzen.
Hun kan kontaktes direkte på telefon 20 14 33 32 eller dv@artisten.dk.

Download Dansk Artist Forbunds logo

Andre logoformater og -varianter

Har du brug for logoet som vektorfil eller i et aflangt format, kan du skrive til ns@artisten.dk. Det samme gælder, hvis du søger pressebilleder af for-
personen eller har spørgsmål til farvekoder, grafikker eller billedformater.