fagligt fællesskab og professionelt forbund for musisk og fysisk scenekunst
fagligt fællesskab og professionelt forbund for musisk og fysisk scenekunst
fagligt fællesskab og professionelt forbund for musisk og fysisk scenekunst

Ledighed og
barsel

Er du ledig og modtager dagpenge, har du automatisk ret til barselsdagpenge, når du holder orlov.

Som lønmodtager har du under visse betingelser ret til barselsdagpenge, såfremt du ikke modtager løn under barselsorloven. Driver du selvstændig virksomhed, kan du ligeledes under visse betingelser få barselsdagpenge under orlov.

Det er ikke a-kassen, der udbetaler barselsdagpenge

Hvis du skal søge barselsdagpenge eller blot vil vide mere, skal du kontakte Udbetaling Danmark.

Ledig og på barselsorlov

Når du er ledig, kan du tidligst gå på barsel fire uger før forventet fødselstidspunkt.
Barselsorloven skal indberettes til Udbetaling Danmark, og derefter foregår sagsbehandlingen elektronisk.

Den dag din barselsorlov er slut, skal du igen melde dig ledig på Jobnet, samt give a-kassen besked.

Overblik og links

Udbetaling af barselsdagpenge via Udbetaling Danmark

Besked om start og slut på din barsel hos Jobnet og til Artisternes a-kasse

Regler for barselsorlov og barselsdagpenge findes på borger.dk

Læs mere om barselsorlov og barselsdagpenge

Du kan finde yderligere information om regler for barselsorlov, og barselsdagpenge på borger.dk, der samler information, vejledning og selvbetjening fra de danske kommuner, regioner og staten.