fagligt fællesskab og professionelt forbund for musisk og fysisk scenekunst
fagligt fællesskab og professionelt forbund for musisk og fysisk scenekunst
fagligt fællesskab og professionelt forbund for musisk og fysisk scenekunst

Hvis du vil
have efterløn

Efterlønsordningen gør det muligt at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet før din pensionsalder. Du skal begynde at betale efterlønsbidrag senest fra din 30 års fødselsdag og skal have betalt i mindst 30 år, for at opnå ret til efterløn.

Ønsker du at betale efterlønsbidrag eller vil du læse mere om efterløn, kan du gøre det direkte hos Din Faglige A-kasse.

Medlemmer af Artisternes a-kasse er også velkomne til at kontakte en af vores rådgivere, hvis der måtte være spørgsmål til din personlige efterlønssituation.