Mange artister vælger at tegne en eventforsikring, der dækker, hvis uheldet er ude og aflysninger bliver nødvendige pga. uforudsete hændelser og sygdom. Men ikke alle artister får ro i maven af at købe en eventforsikring. Det viser medlemshenvendelser, som Dansk Artist Forbund har modtaget den seneste tid.

”Vi er blevet kontaktet af flere kvindelige medlemmer, der har haft brug for hjælp til at vurdere vilkårene i en eventforsikring, købt hos en udenlandsk forsikringsmægler. Problemet var, at selvom eventforsikringen omfattede aflysninger og udeblivelser på grund af sygdom, så stod der i grundvilkårene, at sygdom, der er relateret til graviditet og barsel, ikke var omfattet af forsikringen,” fortæller Jens Skov Thomsen, chef for jura i Dansk Artist Forbund.

”Eventforsikringen gav altså ikke kvindelige artister det samme økonomiske sikkerhedsnet som deres mandlige kolleger. Alene fordi de som kvinder kan blive ramt af sygdom og uforudsete komplikationer i forbindelse med graviditet og barsel,” siger Jens Skov Thomsen.

Jens Skov Thomsen, chef for organisation og jura i Dansk Artist Forbund

Artistforbundet undersøgte forsikringsvilkår

Medlemmernes henvendelser fik Artistforbundet til at igangsætte en undersøgelse af det danske marked for eventforsikringer, med særligt fokus på dækningsvilkår ved aflysninger og udeblivelser pga. sygdom.

Forbundet hentede assistance hos advokat Nikolaj Nielsen, der er tidligere ligebehandlingschef på Institut for Menneskerettigheder og har været involveret i en række principielle sager om diskrimination og forsikringer.

Nikolaj Nielsen fortæller, at det herhjemme primært er forsikringsmæglerne i RiskPoint Group, der sælger eventforsikringer. Men ved første øjekast var det ikke muligt at afgøre, om den forsikring som selskabet tilbyder, var fuldt dækkende.

”Vi kontaktede den danske forsikringsudbyder for at høre nærmere om grundvilkårene for deres eventforsikring og hvordan den dækkede. Og fik en klar skriftlig bekræftelse på, at grundvilkårene pr. 1. januar 2024 også omfatter sygdom og komplikationer ved graviditet og barsel,” siger han, der er partner i advokatfirmaet Kontra Advokater.

”I 2021 politianmeldte Finanstilsynet
hele 14 forsikringsselskaber, som måtte betale bøder for at have forskels-
behandlet gravide kvinder.”
Nikolaj Nielsen, advokatog partner i Kontra Advokater og tidligere ligebehandlingschef på Institut for Menneskerettigheder

Om dækningsvilkårene er rettet op på grund af Artistforbundets henvendelse, vil advokaten ikke spekulere i. Men han fortæller, at netop sager om kønsdiskrimination har bragt forsikringsbranchen herhjemme i søgelyset de senere år.

Mange forsikringsselskaber har forskelsbehandlet gravide

”I 2021 politianmeldte Finanstilsynet 14 forsikringsselskaber, som måtte betale bøder for at have forskelsbehandlet gravide kvinder. Det drejede sig om gravide kvinders adgang til at købe sundhedsforsikringer, ulykkesforsikringer og rejseforsikringer. Og om kvindernes ret til at få udbetalt deres forsikringspræmier,” siger Nikolaj Nielsen og uddyber:

”Hvis du f.eks. var ude for en ulykke, kunne du få udbetalt din forsikringspræmie, men hvis ulykken skyldtes graviditet eller fødsel, dækkede forsikringen ikke. Den udenlandske eventforsikring, som de kvindelige medlemmer henvendte sig til Dansk Artist Forbund om, er det seneste skud på stammen,” siger han.

Uanset forsikringsproduktets oprindelsesland, skal en forsikring, der sælges i Danmark, overholde dansk lovgivning, understreger Nikolaj Nielsen. Og her må sygdom og komplikationer i forbindelse med graviditet og barsel aldrig være undtaget, hvis forsikringen dækker tab ved sygdom generelt.

Ulovlig forskelsbehandling

”Møder man den slags vilkår som forsikringskunde, skal man ikke acceptere det. Det er direkte forskelsbehandling, som er ulovlig både i forhold til Ligebehandlingsloven og de underliggende EU-direktiver. Fordi det svarer til at sige, at den her forsikring, den omfatter ikke visse sygdomme, der kun kan ramme kvinder,” siger Nikolaj Nielsen.

Advokaten bakkes op af en række afgørelser i Ligebehandlingsnævnet de seneste år. Så sent som i april i år vandt fire kvinder med fødselsskader deres sager i Ligebehandlingsnævnet. De havde anklaget deres forsikringsselskaber for kønsdiskrimination, fordi de havde fået afslag på at få dækning fra deres ulykkesforsikringer. De fire kvinder blev tildelt godtgørelser fra 5.000-15.000 kroner.

Siden Institut for Menneskerettigheder tilbage i 2020 rejste en række sager, hvor gravide kvinder blev forskelsbehandlet af deres forsikringsselskaber, er over tre millioner forsikringspolicer blevet ændret til fordel for kvinderne, mens flere tusinde kvinder har fået erstatning og godtgørelser for kønsdiskrimination, fremgår det af instituttets webside.

Og Dansk Artistforbund holder skarpt øje med forsikringsområdet, fortæller Jens Skov Thomsen, chef for jura i Dansk Artist Forbund.

"Artisten bærer det økonomiske ansvar for en hel masse dygtige kolleger og andre fagfolk, også hvis jobbet eller turnéen ikke kan gennemføres som planlagt. Derfor skal kvindelige artister selvfølgelig kunne købe en forsikring, der også gælder, hvis de rammes af nogle af de sygdomme og kom-
plikationer, der kan opstå i
forbindelse med graviditet og barsel"
Jens Skov Thomsen, chef for organisation og jura i Dansk Artist Forbund

”I den her situation fik vi en skriftlig bekræftelse fra de danske forsikringsmæglere på, at sygdom og komplikationer ved graviditet og barsel er omfattet af forsikringens grundvilkår. Det er vi tilfredse med,” siger han og fortsætter:

”Men det er forstemmende, at det i 2024 stadig er nødvendigt at understrege, at kvindelige artister selvfølgelig skal kunne udføre deres arbejde på samme vilkår som deres mandlige kolleger. Også når det gælder at påtage sig det store økonomiske ansvar, det er at stå som hovednavn på events og turnéer. Artisters arbejde involverer mange andre end artisten selv – og artisten bærer det økonomiske ansvar for en hel masse dygtige kolleger og andre fagfolk, også hvis jobbet eller turnéen ikke kan gennemføres som planlagt. Derfor skal kvindelige artister selvfølgelig kunne købe en forsikring, der også gælder, hvis de rammes af nogle af de sygdomme og komplikationer, der kan opstå i forbindelse med graviditet og barsel,” siger han.

 

Artistens journalist har kontaktet forsikringsselskabet RiskPoint Group for en kommentar, men selskabet oplyste, at det ikke havde mulighed for at besvare spørgsmål i denne sammenhæng. 

Er du medlem af Dansk Artist Forbund og har du oplevet diskriminerende forsikringsvilkår?

Så kontakt os på jura@artisten.dk.