Danske cirkusperformere bidrager til global kortlægning

Høj rejse- og turneaktivitet, mange midlertidige job og uklare arbejdsrettigheder. Der er bare nogle af de tilbagevendende udfordringer der følger med arbejdet for cirkusperformere på det globale marked.

De internationale arbejdsvilkår er samlet i den omfattende kortlægning Working Conditions of Circus Artist, hvor Dansk Artist Forbund har bidraget med fakta om danske cirkusperformeres arbejdsforhold.

Rapporten, der beskriver arbejdsforholdene i cirkussektoren på globalt plan, er udarbejdet af FIA – The International Federation of Actors – der repræsenterer hundredtusindvis af kunstnere inden for sang, skuespil, dans og cirkus.

Dansk Artist Forbund er en aktiv del af FIAs internationale arbejde for perfomere indenfor cirkusgenrerne. Forbundet har bidraget med fakta og best-practice eksempler om sikkerhed – herunder kollektive forsikringer til udøvende artister og informationsmateriale på flere sprog, der involverer både artister og ledelse i arbejdet med skabe sikkerhed i cirkusproduktioner.

På flere fronter står cirkusperformerne med de samme udfordringer som deres kolleger indenfor musik og anden scenekunst.

Derfor håber artisternes forperson Sara Indrio, at rapporten også vil føre til endnu mere fokus på indsatser der kan styrke turnerende artister, blandt andet gennem tværgående samarbejder,

”Det er en solid og god rapport, der kommer meget omkring godt omkring genren og udfordringerne ved at være selvbeskæftiget i et felt, der overskrider landegrænser, og hvor arbejdsvilkårene ikke matcher det gængse arbejdsmarked. Rapporten viser med al tydelighed, at cirkusartisterne har de samme udfordringer som andre performing artists, der arbejder internationalt, og lægger derfor også op til samarbejde på tværs af faggrupper omkring løsninger,” siger Sara Indrio og fortsætter:

”Det er i sig selv et gennembrud for os, at vi har fået cirkus på FIAs agenda, og vi vil blive ved for at skubbe på med agenda om at få anerkendelse for cirkus som faglighed i egen ret. Både i Danmark og internationalt.”

Se hele rapporten Working Conditions of Circus Artist

FAKTA
Formålet med rapporten har to sider – både at give et overblik over arbejdet i cirkussektoren rundt om i verden, og samtidig samle op på anbefalinger og best pratice eksempler, der kan styrke cirkusartisternes arbejdsvilkår.

Rapporten fokuserer på professionelle cirkusartister indenfor både traditionelt cirkus, som ofte er en række af acts der foregår i en manege og i et telt, og samtidscirkus der er mere fortællende og tilbøjelig til at inkludere andre kunstneriske discipliner, såsom dans eller komedie.