”Vores mærkesag er at tale kunstens betydning op og vores kerneindsatser handler om at forbedre vilkårene for alle dem, der arbejder projektorienteret med musik og scenekunst. Der er større fokus nu end nogensinde på den måde, vi arbejder på som kunstnere, og på hvordan vores arbejdsmiljø- og vilkår betinger vores mentale trivsel, vores adgang til scenerne og måden vi er kollegaer på. Det er svært at stå alene, og selvom øvelsen med at være et fællesskab for individualister er svær, så tror vi på, at vores forbund er et vigtigt fællesskab. Sammen kan vi sikre den viden, der er i sekretariatet og blive mange nok til at presse på for forandringer,” siger forperson Sara Indrio.

Lige vilkår og lige adgang til branchen

Lige nu er vi alle chokerede over de oplevelser med sexisme, vores kvindelige kollegaer har delt med os på skærmen. Alle, både mænd og kvinder, er enige om, at det bør høre fortiden til. Som medlem kan alle uagtet køn få hjælp hos vores dygtige rådgivere. Sunde forandringer kræver viden, tid og samtale, og derfor er Dansk Artist Forbund også aktiv i fælles indsatser for tal, fakta og samarbejde med hele musikbranchen via Trygt Rum, Musiklivets Partnerskab For Bæredygtig Udvikling, Kønsbalancemålene 2030 og i vores internationale fora. Et konkret resultat er, at vi med den nye ophavsretslov har fået indført ordet ophaver fremfor ophavsmand og at vi nu er over 80 aktører, der hvert år måler på indsatser for lige adgang i Musiklivets Partnerskab.

Musik på streaming og i radio

For alle os, der indspiller musik er rettigheder og royalties en stor del af vores indkomst. Derfor er værdien af et stream også meget vigtig, ligesom måden Gramex fordeler på er vigtig. Vi er lykkes med en ny fordelingspolitik i Gramex, som rettighedshaverne mærker allerede i år, hvor Gramex i øvrigt præsenterede et meget, meget flot resultat. Vi har modsat stadig lang vej igen, når det gælder streamingøkonomien. Her slår en stor rapport fra vores paraplyorganisation, IAO, fast, at langt størstedelen af musikkens kunstnere er utilfredse med deres indtjening fra streaming. Derfor har vi sammen med alle Kodaorganisationerne og Dansk Musiker Forbund foreslået en direkte betaling fra tjenesterne til kunstnerne, som via lovgivning kan forpligte både tech og rene musikplatforme til, at der altid skal være en betaling til kunstnerne.

"Vores mærkesag er at tale kunstens betydning op og vores kerneindsatser handler om at forbedre vilkårene for
alle dem, der arbejder projektorienteret med musik og scenekunst. "
Sara Indrio, forperson i Dansk Artist Forbund

Samarbejde og tværgående indsatser

For selvom vi har store udfordringer som branche, er samarbejde noget af det vigtigste for at finde løsninger på meget komplekse problemer. Det kræver stort sammenhold at modstå det kontinuerlige pres, som er på vores rettighedsbetaling- og beskyttelse. Lige nu lægger YouSee sag an mod CopyDan, som betyder, at de bruger indholdet som før, men kun vil betale en brøkdel af, hvad de gjorde tidligere. Tidligere på året tabte Copydan en stor sag til staten om kompensation for kopiering på telefoner og andre devices. Heldigvis har vi stadig Kulturplusmidlerne, som kan udbetales både individuelt og kollektivt via Dansk Artist Forbund og andre organisationer.

Kunstig intelligens, eller maskinlæring er et spændende nyt felt, som ifølge eksperter vil påvirke vores dagligdag i fremtiden. Vi skal sikre kunstnernes rettigheder og betaling for dem, men også have gang i en samtale om kvalitet, transparens og muligheden for at beskytte sit unikke brand og udtryk. Det hjælper vi med at gøre opmærksom på, og har fået pludselig medvind efter statsminister Mette Fredriksen mærkede på egen krop, hvad Deep Fake betyder.

Cirkus- og scenekunst

I internationalt regi sætter Dansk Artist Forbund cirkus på dagsorden i organisationen FIA, som har kvitteret med en stor rapport om cirkus. Vi er også aktive i den nye danske brancheorganisation for samtidscirkus DSC, som vi har været med til at etablere. DSC sætter et vigtigt fokus på en enestående og spændende kunstart med kæmpe potentiale, både som selvstændig kunstart og som faglighed i opsætning på teaterscenerne. Det nye udvalg for cirkus- og scenekunst under bestyrelsen består af fire medlemmer, som sammen vil sætte målsætningerne for forbundets arbejde. Lige nu arbejder vi for at få cirkus beskyttet i ophavsretsloven, hvilket ville betyde, en velfortjent og tiltrængt anerkendelse til en af verdens ældste kunstneriske udtryksformer.

Hvor er de vigtige fællesskaber

Sociale Medier er omdrejningspunkt for virkelig mange problemstillingerne i tiden og udgør vigtige fællesskaber og samtalefora. Men de kan også stjæle billedet og snyde os til at tro, vi får de samme oplysninger eller få os til at kommunikere på en bestemt måde med en bestemt type af modtagere. Det udgør en udfordring for de etablerede fællesskaber som for eksempel Dansk Artist Forbund. Det kunne vi godt tænke os at vide mere om, men vi vil også gerne blive ved med at fortælle, hvorfor det er vigtigt at organisere sig fagligt, og gøre det attraktiv at være det. Derfor udvikler vi hele tiden på vores brand, vores tilbud og vores organisation. Det har blandt andet resulteret i et nyt logo og hjemmeside, samt et nyt a-kasse samarbejde, som gør det bedre og billigere at vælge artisterne a-kasse – tjek det ud! Og glæd jer til årets sommerfest 5. september – det bliver et brag af en fest!

Husk, du altid kan skrive direkte til Dansk Artist Forbunds bestyrelse her.