gratis sikkerhedsnet til nyuddannede
gratis sikkerhedsnet til nyuddannede
gratis sikkerhedsnet til nyuddannede

Rettighedsmidler

Dansk Artist Forbund fordeler ophavsretlige vederlag musikudøvere og cirkusartister – penge der er opkrævet af Copydan og Gramex.

Rettighedsmidlerne bliver viderefordelt i form af en individuel rettighedsudbetaling for brug af indhold, eller som tilskud på baggrund af en projektansøgning.

Principperne bag fordelingspolitikken skal godkendes af forbundets medlemmer, og dokumenteres i en årlig gennemsigtighedsrapport.

Rettighedsmidler og medlemsdemokrati

På Dansk Artist Forbunds årlige generalforsamling er medlemmerne er med til at godkende fordelingspolitikken og den gennemsigtighedsrapport, der dokumenterer hvordan fordelingen er sket i det foregående år.

Dette sker i overensstemmelse lov om kollektiv forvaltning af ophavsret.

Se de aktuelle dokumenter her:

Gennemsigtighedsrapport 2022

Generelle politikker for rettighedsforvaltning